Misi Bantuan Keluarga MOSTI

Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)

Perkhidmatan

Statistik

Jumlah Sumbangan Terkumpul

RM 8,980.00

  • Sasaran : RM 20,000.00
  • Baki diperlukan: RM 11,020.00
  • *Sekiranya terdapat lebihan sumbangan akan disalurkan kepada pihak lain yang memerlukan
Hulurkan Sumbangan

Jumlah Sukarelawan

91

Daftar Sukarelawan